Mrks's Blog

ITSPEA: Info- ja võrguühiskond

Selle nädala ülesandeks oli tutvuda Eesti infoühiskonna arengukavaga ning kirjeldada sealt üht kõige enam ja üht kõige vähem realiseerunud visioonipunkti.

Minu arvates on kõige vähem realiseerunud töökohtade võrgustumine asutustes ja ettevõtetes. Ma ei vaidle vastu, et edusamme on tehtud, kuid tuleb tõdeta, et käimas olev pandeemiast tingitudkriis on välja toonud palju valupunkte. Omast kogemusest võin välja tuua, et isegi erasektoris, mis tavaliselt on arengutes ees riigisektorist ei ole alati võimalik töö kaugemalt, kui kontori laua tagant. See on kõigest üks näide. Siinkohal võiks välja tuua veel perearstide valmisoleku asuda tööle hajutatult kodukontoritest. See kahjuks ei oleks praktiliselt võimalik olnud, kui poleks olnud tublisid kodanikke, kes hoogtööna valmistasid 100+ tööjaama perearstidele. Just see viimane punkt näitab, et riiklikul tasemel ei ole selle visiooni punktiga just kõik kõige paremas seisus.

Kõike enam või pigem kõige paremini visiooniga kokku läinud punkt võiks olla Eesti E-residentsuse programm. Tänaseks on üle 73 tuhande e-residendi Eestil ning see on toonud riigile 50 miljoni euro jagu majanduslikku mõju. Miks ma just selle punkti valisin? See on päris käega katsutav asi, mis on ja toob veel tulevikus meie riigile mitmes mõttes kasu.

Sources: https://e-resident.gov.ee/eesti/