Mrks's Blog

ITSPEA: Arendus ja ärimudelid

Selle nädala ülesandeks oli ajaveebiartiklis analüüsida üht tarkvara arendus- ja üht ärimudelit mõne konkreetse projekti näitel.

Arendusmudel:

Scrum on midagi, millega olen mitmes ettevõttes kokku puutunud ja minu jaoks on see ideaalne arendusmudel. Just nimelt arendaja töö planeerimise aspektist - töö tehakse Sprintidena seega on arendajal küllaltki täpne plaan ees, mida teha antud perioodil (sprindi jooksul). Ma arvan, et selle punkti juures ühte ja kindlat projekti ei tookski välja.

Ärimudel:

Lugesin hiljuti Paul Grahami raamatud “Hackers and Painters”, kus nii mõneski peatükis viidati tema start-upile Viaweb. Viaweb oli veebi-põhine tarkvara, mis lubas kasutajatel luua ja serveerida e-poode otse veebilehtsejast. See oli siis ajajärgus, kus SaaS ei olnud veel sellisel positsioonil nagu ta täna on.

SaaS ehk Tarkvara kui teenus annab arendajale palju rohkem vabadust ning aitab luua väikese investeeringuga suurt väärtust. SaaS annab arendajale võimaluse oluliselt kiiremateks iteratsioonideks, mis tähendab, et puukite sattumine tootesse ei ole nii valus kui mõnel muul ärimudelil, sest vigade paranduseks ei ole vaja klientidele jagada uuendatud tarkvara, vaid piisab teenuse uuendusest ning kõik (või osa) kliente saavad koheselt nautida paremat teenust. SaaS annab võimaluse väiksema eelarvega teha midagi ära ning vastalt teenuse kasutusele suurendada teenuse jõudlikust, mis hoiab kulusid kokku ning lubab ka väikesel tegijal turule tulla.