Mrks's Blog

Hackers and Painters by Paul Graham

Lugesin mõned kuud tagasi Paul Grahami raamatud “Hackers & Painters: Big Ideas from the Computer Age”. Paul Graham on tuntud, kui Viawebi loojana (hilisem Yahoo! Store), Y Combinatori nimelise riskikapitali firma ning Hacker News-i loojana. Paul Graham on tuntud ka tema ajaveebi pärast, kuhu ta on aaastaid postitanud essee vormis kirjutisi, mis mõni kord on leidnud tee ka raamatu kaante vahele - nagu näiteks Hackers and Painters.

Hackers and Painters raamat on essee kogumik, kus on esindatud paljud Paul Grahami ajaveebis ilmunud esseed, kuid on ka esseesid, mis ei ole varem avaldatud. Raamat Hackers and Painters keskendub laias laastus kolmele teemale:

  • Moraali ja moenormid muutuvad ajas ehk on ajutised
  • Häkkeritel ja kunstnikel on palju ühist
  • Kasutajate tagasiside on äärmiselt tähtis heade tulemusteni jõudmiseks.

Esimene punkt:

Raamatu alguses kirjutab Paul sellest miks “Nohikud” on ebapopulaarsed. Populaarsus kooli keskkonnas on teadlik valik ning nohikud lihtsalt valivad suunata oma ressurssi tarkuse kogumisse mitte populaarsuse kogumisele. Populaarsuse saavutamine ja hoidmine on täiskohaga töö mis vajab palju energiat. Essees “Why Nerds are Unpopular” tuuakse ka paralleel kooli ja vangla vahel. Paul kirjutab, et kool on koht kuhu lapsevanemad saavad päevaks lapsed “lukutaha” panna, et ise tööd teha. Sellises keskkonnas tekib noortel vajadus kuidagi ennast võrrelda teineteisega ja kuna mingit sisulist mõõdupuud koolis ei ole, sest kool on tehislikkeskkond, laskutakse populaarsuses võistlema.

Teine punkt:

Häkkimine ei ole lõhkumine vaid loomine. Kunstnikud loovad. Hea häkker mitte ainult ei rakenda juba teada olevaid lahendusi vaid disainib ja loob neid ise. Pauli arvates koodi kirjutamine paberile, selle lihvimine ja siis alles masinas jooksutamine ei olnud ideaalne lahendus, selle asemel hakata kohe kirjutama koodi arvutis ja vigu parandada jooksvalt. Just nagu kunstnik.

Kolmas punkt:

Paul Graham räägib oma raamatus ViaWebi loomisest ning kuidas tarkvara arendamine veebis andis arendajale võimaluse vigu kiiremini parandada ning kasutajate poolt soovitud muudatusi implemeteerida kiiresti. Enam ei pidanud arendaja lihvima iga viimast kui puuki välja enne, kui tarkvara välja saata vaid sai lubada ka seda, et kasutaja testib ja annab teada vigadest. Raamatust jooksis läbi ka mõte, et kiire tagasiside klientidelt ja võimaus väga kiirelt muudatusi juurutada annab turul konkurentsi eelise.

Kokkuvõte:

Paul Grahami raamat Hackers and Painters on kindlasti hea lugemine ning ma soovitaksin seda kõigile, kes juba tegutseb infotehnoloogia vallas või liigub selles suunas. Raamatus on palju häid mõtteid, mida endaga kaasa võtta. Minu meelest kõige tähsam mõte selles raamatus on häkkerite ja kunstnike paralleel. Seda mõtet võiks rohkem levitada, kas või noorte inimeste IT peale suunamisel. Häkkeritel on rohkem sarnasusi loominguliste inimestega kui matemaatikudega, ent tihti inimese arvavad vastupidist ja kardavad seetõttu IT valdkondi. Ma usun et natuke loomingulisust meis kõigis viib kaugele.

Viited:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Hackers_%26_Painters
  2. https://news.ycombinator.com
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Viaweb
  4. https://www.ycombinator.com